Vad gör en vårdhund?

En vårdhund sprider glädje, ökar motivation till nödvändig träning, lindrar depressioner, ger lust till fysisk aktivitet och stimulerar till att utveckla kompensatoriska förmågor. Träningen blir rolig, ökar motivation till mer träning och blir därmed mer effektiv.

Vårdhundars medverkan har visat sig stärka självförtroendet och öka förmågan till socialt samspel hos vårdtagare i alla åldrar.

Tillbaka till FAQ