Vad är en vårdhund?

En vårdhund har testats för sin lämplighet i ett särskilt test för blivande vårdhundar och fått godkänt resultat i samtliga moment. Hunden har därefter tränats av sin ägare, med stöd av instruktörer, under den ettåriga utbildningen och tillsammans med föraren genomgått ett praktiskt test för certifiering med godkänt resultat.

Tillbaka till FAQ