Utbildning - Skåne - OBS fullbokad

Ny utbildning startar i Juni 2018!

Vårdhundsutbildning 2.0

Kursstart i Skåne den 11-12/6  2018

Ansök så snart Du kan, kurserna blir snabbt fulla. 

Ansök till kontakt@vardhundskolan.se

Vi kombinerar det bästa av två världar. Under kursdagarna får du tips, ideer och coachning så att ni får känslan för det fina hantverk som vårdhundsarbetet innebär.

Via vår web portal får du föreläsningarna direkt hem, så att du i lugn och ro kan ta del av all den kunskap som krävs för att Ni- din hund och du ska kunna känna er trygga när ni går ut i arbet i vård, skola eller omsorg.kombinerar det bästa av två världar. Under kursdagarna får du tips, ideer och coachning så att ni får känslan för det fina hantverk som vårdhundsarbetet är.
Lämplighetstest för hund

Innan du kan anmäla dig till utbildningen ska din hund genomgå ett lämplighetstest och bli godkänd. Vi kommer även att göra en kort intervju med dig som söker vårdhundsutbildningen.

För mer information om lämplighetstest kan ni klicka vidare här.

Kursplats

Vårdhundskolan, Swedish Dog Academy Hundcenter, Reslöv 2308, 241 72 Marieholm.

Om du vill boka logi i samband med besök hos oss kan du kontakta oss för tips.

Ansökan till utbildningen

Ansökan görs senast 30 maj till info@vardhundskolan.se 

OBS! Krav på att förare har utbildning inom vård, skola eller omsorg (lägst på gymnasienivå).

Kostnader

En del av kurslitteraturen ingår i avgiften. Kostnaden för vissa faktaböcker kan tillkomma, beroende på vilka du väljer att köpa, låna, eller kanske redan har.

Kurskostnaden för 12 månades utbildning, kursdagar, coachning , webportal och certifiering är 30200 kr Som privat person har du möjlighet att dela upp utbildningskostnaden. Du betalar då 6500 kr i anmälningsavgift och sedan 2400 kr i månaden under 10 månader. I kostnaden ingår viss kurslitteratur, träningstäcke en certifiering av vårdhundsteamet.

Kursplan och kursdagar

Utbildningen inleds med en 2-dagars träff i juni i Marieholm (Skåne)

Vårdhundskolan har en portal på nätet där du på ett enkelt sätt får se filmer med föreläsningar m.m. I utbildningen ingår också litteraturstudier och praktik förutom de praktiska kursdagarna vi arrangerar. Under träffarna varvas korta föreläsningar med konkreta, praktiska övningar. Vid varje träff bjuder vi på fika och lätt lunch.

I utbildningen ingår praktik med fem timmar/vecka i 20 veckor. Varje deltagare ordnar själv sin praktikplats på hemorten. Under praktiktiden gör man sin examinationsuppgift, som är en fallstudie. I utbildningen ingår även introduktion till hur man lär sig att söka, värdera och kritiskt analysera kunskap. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov, en hemskrivning.

Datum

Kursdagarna är planerade följande datum:


2018
11-12/6 , 13/8, 10/9,15/10,26/11

2019
11/2,18/3,8/4, 6/5

Med certifiering den 25/5 2019

Har du en valp?

Vi har tilläggsmodul till vår valpkurs specifikt för er som har målet att jobba inom vården med er hund. Mer information kan du få om du skickar ett epost till kontakt@vardhundskolan.se. Vi erbjuder även preparandkurser för blivande vårdhundsförare.

Vi följer svensk standard

Vårdhundskolans utbildning uppfyller de höga krav som ställs i SIS nationella standard för certifierade vårdhundsteam (Swedish Standards Institute, SS 8760000:2013). Det är en kombination av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Vårdhunds ekipagen får individuell rådgivning för att kunna nå målet till certifierat vårdhundsteam.

All verksamhet med vårdhund sker på ett säkert och tryggt sätt för både vårdtagare och hund. Vårdhundsförarna är kända för att ha en gedigen kompetens i att anpassa hundens medverkan utifrån varje individs behov och önskemål.

Avbokning eller avhopp

Observera att ingen återbetalning av kursavgiften sker om du avbokar din plats tre veckor innan, eller om du avbryter utbildningen när den har börjat.

Kontakta oss