Finns det nationell standard för vårdhundsutbildning?

Sedan juni 2013 finns det en nationell standard för lämplighetstest, utbildning och certifiering av förare med vårdhundar, framtagen av Swedish Standards Institute, SIS. Den har nummer 8760000:2013. 

Förarbetet till standarden gjordes i Arvsfondsprojektet Hund i vården som Vårdhundskolan var projektledare för. Under 4 år tog vi initiativ till bred samverkan med brukarorganisationer, representanter från flera myndigheter som Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Smittskyddsinstitutet och tatens Veterinärmedicinska anstalt. Initiativet til lstandarden kom från oss på Vårdhundskolan och vi samverkade även med Läkarsällskapet, Arbetsterapeutförbundet, mycket vårdpersonal från olika yrkesgrupper, etologer med specialkompetens i hundars beteenden, sveriges främsta hundinstruktörer och assistanshundsinstruktörer, Svenska Kennelklubben och många, många fler. Det gedigna samverkansprojektet byggde en stabil grund för den Svenska modellen för utbildning av professionella vårdhundsteam. Vårdhundsteam som nu är anställda och mycket uppskattade inom vård och omsorg runt om i landet. 

Tillbaka till FAQ