Åldersgränser för att bli vårdhund?

Hunden ska vara minst ett år när den genomgår det inledande lämplighetstestet. Först då är det möjligt att göra detta test. Vad gäller övre åldersgräns vid lämplighetstest brukar vi rekommendera att hunden i regel inte ska vara äldre än fyra år när den påbörjar utbildningen. Detta av hänsyn till hunden.

Tillbaka till FAQ