Vad är ett vårdhundsteam?

Vill du arbeta tillsammans med din hund som ett vårdhundsteam? För att vara behörig att gå utbildningen krävs att du har utbildning inom vård, socialt behandlingsarbete, skola eller omsorg på lägst gymnasieskolans nivå. Vår utbildning uppfyller, och överträffar, kraven i den nationella standarden för utbildning av Vårdhundsteam enligt SIS Standard SS 8760000:2013.

På våra kurser upptäcker du snabbt att utbildningen är praktiskt inriktad samtidigt som den vilar på en god teoretisk grund. Utbildningen uppdateras hela tiden så att innehållet är aktuellt och relevant för din yrkesroll. Och redan dagen efter kursen ska du kunna använda dina nya kunskaper.

Nyckeln till framgångsrik verksamhet med vårdhund är att hund och förare utbildas tillsammans för att fungera som ett vårdhundsteam. En annan viktig faktor har visat sig vara att legitimerad personal i verksamheten får lära sig hur de kan ordinera insatser med hund. Perso­nalens delaktighet och tydliga rutiner och rikt­linjer är andra viktiga frågor som ingår i Vårdhundskolans utbildning. Ladda ner och läs mer i denna folder.